Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο»

 
Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Ευαγγελία Καραγιαννίδου, αναπλ. καθηγήτρια (ekaragia@del.auth.gr)

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Elke Sturm-Τριγωνάκη, καθηγήτρια (esturm@del.auth.gr)

Γραμματεία:
Κτίριο Διοίκησης «Καραθεοδωρή», 2ος όροφος
Υπεύθυνη: Αγγελική Εμμανουηλίδου (aemmanouilidou@del.auth.gr)
Τηλ.: 2310 995237, e-mail: info@del.auth.gr

Γραφείο Σπουδών:

Παλαιά Φιλοσοφική, 2ος όροφος, γρ. 314Α
Υπεύθυνη: Παρθένα Ιορδανίδου, τηλ.: 2310 997557, e-mail: piordani@del.auth.gr©2021 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Webmaster: George Katsikas

Search