Ειδίκευση «Λογοτεχνία - Πολιτισμός»

Προφίλ της ειδίκευσης «Λογοτεχνία - Πολιτισμός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η ειδίκευση «Λογοτεχνία - Πολιτισμός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον χώρο της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών τοποθετώντας τις παράλληλα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το συγκριτολογικό άνοιγμα  αλλά και η έμφαση στη μετάφραση ως κατεξοχήν διαπολιτισμική επαφή στοχεύει  στην μελέτη της γερμανόφωνης λογοτεχνίας και παράδοσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές και κυρίως την ελληνική, ενώ επιτρέπει στους φοιτητές να αξιοποιήσουν και τις λοιπές γλωσσικές και φιλολογικές τους γνώσεις. 

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης «Λογοτεχνίας - Πολιτισμού» νοούνται:

  • άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας   
  • επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανόφωνης λογοτεχνίας
  • εξοικείωση με τη μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών και θεωρητικών  κειμένων
  • εξοικείωση με τα βασικά ρεύματα της θεωρίας της λογοτεχνίας.

Η εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και η οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της ειδίκευσης.

©2021 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Webmaster: George Katsikas

Search