Ερευνητικό σεμινάριο (Kolloquium)

Ερευνητικό σεμινάριο (Kolloquium)

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο (9 ECTS) του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρουσιάζουν μέλη της επιστημονικής κοινότητας, φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και υποψήφιοι/ες διδάκτορες την έρευνά τους στον χώρο της γερμανικής και συγκριτικής γραμματολογίας, των πολιτισμικών σπουδών καθώς και στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, στη διδακτική και σε συγγενή ερευνητικά πεδία. Οι διαλέξεις είναι ανοικτές.

Υπεύθυνες για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Ερευνητικού Σεμιναρίου κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι η Ευαγγελία Καραγιαννίδου και η Μαρία Οικονόμου. Όποιος/α επιθυμεί να ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις του Ερευνητικού Σεμιναρίου ηλεκτρονικά ή να συμμετάσχει με την παρουσίαση της έρευνάς του/της μπορεί να απευθύνεται στα παραπάνω μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Οι ομιλίες στo πλαίσιο του Ερευνητικού Σεμιναρίου λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα 102 ή 109 στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής ή πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως εδώ: https://authgr.zoom.us/j/95250427099?pwd=QkJhR0ZaT0Y5MUd3MW1YQU8vUUEwZz09 και ώρα 18.30.

Δείτε εδώ: Παλαιότερες εκδηλώσεις του Kolloquium

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

20.10.20 (19.30 μέσω τηλεδιάσκεψης)
Νικόλαος Λιακάκης (φοιτητής του Π.Μ.Σ «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο»)
„Die Figur des Wissenschaftlers in der Gegenwartsliteratur“
Σύνδεση στο: https://authgr.zoom.us/j/91080554875?pwd=V0crUDdpcnZSREsyOTNrWE50MzFsQT09

24.11.2020 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Κωνσταντίνος Σιπητάνος (Διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις πολυφωνικής κριτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής έρευνας-δράσης»

08.12.2020 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Σοφία Τσακαλίδου (Καθηγήτρια της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, Υπ. Διδακτόρισσα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές Δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της Γερμανικής ως Β' ξένης γλώσσας»

15.12.2020 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Μαρία Μιχάλη (Φιλόλογος Β/βάθμιας εκπαίδευσης, Διδακτόρισσα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
«Κείμενα και έμφυλες ταυτότητες: Η κατασκευή του φύλου σε μαθητικά γραπτά στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας»

12.01.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Θωμάς Συμεωνίδης (Διδάκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Διδάσκων στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών)
«Ο Walter Benjamin και τα νέα μέσα. Αισθητικές και πολιτικές προεκτάσεις»

19.01.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Δέσποινα Λάμπρου (Διδάκτορας, Διδάσκουσα ΕΔΒΜ στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Η διδακτική της διαγλωσσικής μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο»

26.01.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Άρτεμις Τζουβαλέκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Geld als Medium in der Gegenwartsliteratur: Uwe Timms Roman "Kopfjäger" und Paul Divjaks Roman "Kinsky"»

 

Εαρινό Εξάμηνο 2021

23.02.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Mag. Melanie Strasser (Doktorandin, Institut für Romanistik, Universität Wien)
«Kannibalogie. Zu einer Philosophie der Einverleibung»

02.03.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα (Φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο»)
«Erinnerungskulturen im Wandel: Die NS-Vergangenheit in der deutschen und griechischen Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel von ausgewählten Romanen des zwanzigsten und des einundzwanzigsten Jahrhunderts»

23.03.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099)
Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
«Ο Φρόυντ στην Ακρόπολη. Μια ατοπογραφία»

13.04.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099?pwd=QkJhR0ZaT0Y5MUd3MW1YQU8vUUEwZz09)
Αναστασία Γ. Στάμου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Γερμανικότητα – Ελληνικότητα: Ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας»

18.05.2021 18:30-20:30 (εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/95250427099?pwd=QkJhR0ZaT0Y5MUd3MW1YQU8vUUEwZz09)
Prof. Dr. Brigitta Kuster (Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin)
«Transnationale Vergegenwärtigungen kolonialer Hinterlassenschaften»

©2021 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Search